Acceptatievoorwaarden

Batterijen/Accu’s: enkel loodbatterijen worden betaald, alle andere batterijen worden beboet aan 50 euro per batterij. Batterijen vormen een extreem brandgevaar. Let op met oplaadbare toestellen. 

Transformatoren: worden geaccepteerd indien PCB vrij.

Mazouttanks: worden aanvaard indien vergezeld van reinigingsattest en voorzien van een openingen die de controle van zuiverheid van de tank makkelijk toestaat. 

Gasflessen/houders onder druk/gastanks/LPGtanks: worden enkel aanvaard indien deze ontdaan zijn van de kranen/ontspanners en voorzien van een opening.

Brandblussers: worden niet geaccepteerd, enkel indien deze leeg, open en gereinigd zijn. 

Voertuigwrakken: worden momenteel nog niet aanvaard, tenzij het wrak conform de normen gedepollueerd is. De vergunning voor volledige wrakken is lopende. 

Autobanden: woden niet geaccepteerd, kosten worden aangerekend. 

AEEA: (witgoed, bruingoed, beeldschermen, klein en groot huishoudelijk elektronica) wordt momenteel niet aanvaard. De vergunning hiervoor is lopende. 

Draaisels: 10% vochtaftrek

Vaten en verblikken: worden geaccepteerd indien leeg en zuiver

 

Radioactief materiaal: wordt niet aanvaard en zal conform FANC regelgeving worden behandeld, kosten worden aangerekend. 

Munitie, springstoffen, asbest: wordt niet geaccepteerd,  indien aanwezig worden er kosten aangerekend. 

Sandwichpanelen: worden niet geaccepteerd, indien aanwezig worden er kosten aangerekend. 

Beton/puin/zandwordt niet geaccepteerd, indien aanwezig worden er kosten aangerekend. 

Materialen nog voorzien van hydraulische olie/vloeistoffen/gassen: wordt niet geaccepteerd,  indien aanwezig worden er kosten aangerekend. 

Olie/vet/smeermiddelenwordt niet geaccepteerd, indien aanwezig worden er kosten aangerekend. 

 

Indien er voor, tijdens of na de controle blijft dat het geleverde materiaal non-conformiteiten bevat, kan de leverancier voor alle daaruit voortvloeiende kosten aansprakelijk worden gesteld. 

Uitzonderlijk gesloten

Op zaterdag 26 augustus zijn wij uitzonderlijk gesloten. Wij ontvangen u graag terug vanaf maandag 28 augustus

Account details will be confirmed via email.