Algemene voorwaarden containerdienst

Containerdienst

  1. Vanaf het ogenblik dat de container ter beschikking van de klant ter beschikking wordt gesteld, is de klant verantwoordelijk voor alle schade die wordt toegebracht aan de container, schade aan derden of eigen schade.
  2. De klant dient persoonlijk in te staan voor de aanvraag van de nodige vergunningen voor het plaatsen van de container. De huurder zal aansprakelijk zijn voor elke tekortkoming aan de administratieve verplichtingen terzake en er alleen de gevolgen van dragen.
  3. De klant is verantwoordelijk voor het eventueel aanbrengen en in stand houden van de verlichting en signalisatie van de container.
  4. De klant dient alle wetten en reglementering die op het plaatsen van de container van toepassing zijn te respecteren. De door ons op de door de klant aangewezen plaats neergezette container mag enkel worden verplaatst door onze diensten op een nieuwe door de klant aan te duiden plaats.
  5. De klant is verantwoordelijk voor alle kosten en schade voortvloeiend uit het overladen van de container, zowel in gewicht als volume. De klant is tevens aansprakelijk voor alle schade en kosten voortvloeiend uit de plaatsing van de container op moeilijk te bereiken plaatsen of bij het neerzetten of afhalen van de container.
  6. Beschadigingen en vernielingen aan ons materiaal toegebracht zijn voor rekening van de klant. Schadegevallen moeten aan ons gemeld worden binnen de 48 uur.
  7. De container mag geen andere producten en afval bevatten dan deze die aldus werden kenbaar gemaakt. Zo mogen in de container nooit beton,hout,zandresten, olieproducten, ontvlambare stoffen, chemische stoffen, verfresten, explosieven, dierlijk afval, batterijen en in het algemeen alle milieuonvriendelijke stoffen worden gedeponeerd.
  8. De deuren van de container moeten bij afhaling goed gesloten zijn.

Wij zijn geopend

Ook tijdens de maanden juli en augustus zijn wij geopend volgens onze standaard openingstijden. 

Uitzonderlijk gesloten

Op zaterdag 26 augustus zijn wij uitzonderlijk gesloten. Wij ontvangen u graag terug vanaf maandag 28 augustus

Account details will be confirmed via email.